กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

รับ 3 รางวัลการประกวดโคมแขวนเนื่องในงานวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับ 3 รางวัลจากการประกวดการจัดโต๊ะหมู่บูชาและโคมแขวนเนื่องในงานวันมาฆบูชาจัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรางวัลที่รับได้แก่1.รางวัลชนะเลิศการประกวดโคมแขวน ประเภทดอกไม้สด โล่รางวัลพระราชทาน ภปร.และเกียรติบัตรผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโคมแขวน ประเภทสิ่งประดิษฐ์ โล่รางวัลฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและเกียรติบัตรผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 4,000 บาท และ 3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโคมแขวน ประเภทดอกไม้สด โล่รางวัลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเกียรติบัตรผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556  ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม