ข่าวประกาศ

ประกาศผลการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4/2556

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ประกาศผลการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง
**** 1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายงานตัวปฏิบัติบัตราชการ ตั้งแต่วันที่ ถึง 3-7 มิถุนายน  2556  ที่งานบุคลากร อาคารเรือนปัญญา ชั้น 2  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โทร 02-281-97-56-8 ต่อ 2210

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม