ข่าวประกาศ

รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1/56

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1  ตำแหน่ง
**** 1.ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

-วุฒิ ปริญญาโท  สาขาวิชาอาหารและโชนาการ หรือสาขาอื่่นที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2556  เวลา 09.00 -16.00 น ในวันราชการ  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โทร 02-281-97-56-8 ต่อ 2210
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม