กิจกรรม

โครงการศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมสำหรับอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมสำหรับอาจารย์  และนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาดูงานด้านอาหารต้นตำรับฮ่องกง งานศิลปะประดิษฐ์ ณ Shenzhen Polyteehnic การจัดหน้าร้านเสื้อผ้าและ เครื่องแต่งกาย โรงงานเครื่องประดับและเครื่องประกอบ การแต่งกายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้าน ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง-มาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2556