ข่าวประกาศ

รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภททั่วไป 1 ตำแหน่ง
**** 1.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 -16.00 น ในวันราชการ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โทร 02-281-97-56-8 ต่อ 2210

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม