กิจกรรม

จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่และจัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรมไทย ต้อนรับนักธุรกิจระดับโลก ในงาน World Economic Forum on East Asia 2012

DSC_0286

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการจัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรมไทยด้านอาหาร งานศิลปะประดิษฐ์แบบไทย การจัดทำของที่ระลึกและการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ในงานเลี้ยงรับรองนักธุรกิจ ในการประชุม World Economic Forum on East Asia (WEF) 2012 ณ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555

DSC_0284 DSC_0286 DSC_0287 DSC_0290 DSC_0334 DSC_0346 DSC_0363 DSC_0367 DSC_0371 DSC_0411 DSC_0414 DSC_0442 DSC_0443 DSC_0459 DSC_0700