กิจกรรม

จัดแสดงและสาธิตการศิลปวันธรรมไทย ต้อนรับรองประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

DSC_0133

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการจัดแสดงและสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้ การร้อยมาลัยและการทำขนมไทย ต้อนรับนางเหวียน ถิ ซวน รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม ในฐานะแขกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล

DSC_0237 DSC_0231 DSC_0228 DSC_0221 DSC_0215 DSC_0132 DSC_0133