ข่าวประกาศ

ประกาศผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1/2556

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ประกาศผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ) สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม