กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

รับ ๕ รางวัล จากการประกวดพ่อครัวมืออาชีพระดับเยาวชน

Slide7

 

 

 

 

 

นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ ๕ รางวัล จากการประกวดพ่อครัวมืออาชีพระดับเยาวชน ในงาน Pattaya Food & Hoteliers Expo ๒๐๑๑ (มหกรรมงานแสดงอาหารและเครื่องดื่ม “คนโรงแรม”เมืองพัทยา ๒๐๑๑ ) เมื่อวันที่ ๕-๗ สิงหาคม ๒๕๕๔  ณ ศูนย์ประชุม PEACH: Royal Cliff Beach Resort จ.ชลบุรี

ในงานดังกล่าว นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  เข้าร่วมประกวดการทำอาหาร ประเภทชุดเมนู ระดับเยาวชนประเภททีม ๓  คน ประกอบไปด้วยการแข่งขัน ๒ ประเภท คือ การประกวด ปรุงอาหาร   Thai Fusion Food และการประกวดจัดจานของหวาน Thai Desert โดยมีอาจารย์โชดก ทับจันทร์ และอาจารย์นันทวัน ชมโฉม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา รางวัลที่ได้รับมีดังนี้

      รางวัลที่ ๑ รางวัลเหรียญเงิน อันดับ ๑ Thai Fusion Food เมนูพล่าหอยเชลล์ ถุงทองยัดไส้กุ้ง  (นายนฤชา หมู่เจริญ นายพิชัย  สนธิ นายอรินทม์ เทศพันธ์)

      รางวัลที่ ๒ รางวัลเหรียญเงินอันดับ ๒ Thai Fusion Food เมนูยำส้มโอเกี๊ยวกรอบ แกะตุ๋นราดซอสต้มแซ่บ (นายชัชนัย บุตรแสงดี นายภัทรกร แก้วเขียว นายปรเมศ สโรบุตร)

     รางวัลที่ ๓ รางวัลเหรียญเงินอันดับ ๓ Thai Fusion Food เมนูปูจ๋าราดซอสมะม่วง เยื่อไผ่ยัดไส้น้ำแดงและแกงกะหรี่ไก่ทอด (นายธนาวุธ กิ่งแก้ว นายณัฐวุฒิ พันธ์พฤกษ์ นายธนรัตน์ บวรเนาวรักษ์)

     รางวัลที่ ๔ รางวัลเหรียญทองแดงอันดับ ๘ Thai Fusion Food เมนูปลาทูน่าหมักข้าวคั่วและงาดำ ปลาทูน่าราดซอสครีมแกงกะหรี่ (นายอดินันท์ ศรีมหาดไทย นายเฉลิมชัย ละอองแก้ว นายบุญพันธุ์ นามวงษา)

     รางวัลที่ ๕ รางวัลเหรียญเงินอันดับที่ ๑ การจัดจานของหวาน Thai Desert เมนูข้าวเหนียวมูนไข่พระจันทร์   บัวลอยอินเตอร์ หม้อแกงช้อนทอง  (นายบุญฤทธิ์ สมพงษ์  นายทิวากร เกื้อสม  นายปัณณวิช หนูบุตร