กิจกรรมข่าวประกาศ

จัดดอกไม้งานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ต้อนรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุลาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก “กัณฑ์ชูชก”  ในงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ โดมสวนธรรมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2556

IMG_5822 IMG_5813IMG_5256 IMG_5258 IMG_5244 IMG_5242 IMG_5236 IMG_5237 IMG_5238 IMG_5239 IMG_5241 IMG_5235 1176116_714963215197387_121727254_n 1157716_714963498530692_2142759233_n