กิจกรรม

ร่วมจัดแสดงงานโขนเฉลิมพระเกียรติรอบพิเศษชุด“หนุมาน”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเกียรติจากสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ให้ดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารรับรอง พร้อมจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่และสาธิตศิลปวัฒนธรรมไทย ต้อนรับนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต และแขกผู้มีเกียรติ ในงานแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติรอบพิเศษชุด“หนุมาน”เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 และเพื่อนำรายได้มอบให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และเป็นค่ารักษาพยาบาลสำหรับพระภิกษุสงฆ์อาพาธ เมื่อวันที่   9 สิงหาคม 2556

DSC_0653 DSC_0508 DSC_0466 DSC_0542 DSC_0545 DSC_0500 DSC_0478 DSC_0470 DSC_0468 DSC_0534 DSC_0538 DSC_0579 DSC_0606 DSC_0659 DSC_0589 DSC_0583 DSC_0548 DSC_0553 DSC_0572 DSC_0573