กิจกรรม

โครงการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 56

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ปีการศึกษา 2556 กิจกรรม ประกอบด้วยการนั่งสมาธิและการเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีพระเทพคุณาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เป็นผู้นำการเจริญจิตภาวนาเพื่อให้นักศึกษาแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่ พระมหากษัตริย์ไทย และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อความผาสุข ในการดำเนินชีวิต เมื่อวันที่  6-8 สิงหาคม 2556 ณ เทวราชธรรมศาลา วัดเทวราชกุญชร วรววิหาร

ทั้งนี้ พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาส วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร จัดทำเสื้อโปโล“กตัญญูรู้คุณ” สีขาวจำนวน 600 ตัว เพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมปฏิบัติธรรม อาหารกลางวัน จำนวน 600 กล่อง มอบให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

1 2 3 4 DSC_0002 DSC_0007 DSC_0013 DSC_0026 DSC_0112 DSC_0135 DSCN0083 DSCN0090 DSCN9996 DSCN9999