กิจกรรม

โครงการเสริมสร้างอาชีพทางคหกรรมศาสตร์ แก่เยาวชนสู่อาเซียน

1

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการเสริมสร้างอาชีพทางคหกรรมศาสตร์  แก่เยาวชนสู่อาเซียน โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน Anglo Singapore International School นำตัวแทนเยาวชนนักศึกษานานาชาติกว่า 60 คน เข้าร่วมโครงการ ในรูปแบบการทำกิจกรรมกลุ่มในด้านงานศิลปะประดิษฐ์และการทำอาหาร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสังคม วัฒนธรรมระหว่างสถานศึกษาไทยกับเยาวชนนานาชาติ สู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยหลักสูตรกระเป๋าผ้าขาวม้า ซองมือถือบาติก Collar Design ทับทิมกรอบและมัฟฟินจากเปลือกแตงโมและ Heads Band ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผ.ศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มทร.พระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556  ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  DSC_0004 DSC_0008 DSC_0017 DSC_0025 DSC_0032 DSC_0068 DSC_0074 DSC_0086 DSC_0091 DSC_0097 DSC_0116 DSC_0121 DSC_0127 DSC_0130 DSC_0141 DSC_0678 DSC_0689 DSCN9229 DSCN9236 DSCN9267 DSCN9272 DSCN9289 DSCN9321 DSCN9330