กิจกรรม

Freshy Game & Freshy Night ประจำปี 2556

DSC_0678

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Game & Freshy Night ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพและทัศนคติที่ดี  ต่อการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษาอันจะก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และภาคค่ำจัดกิจกรรม Freshy Night (สยามเมืองยิ้ม) การประกวดดาว เดือน และดาวเทียมประจำคณะ เพื่อค้นหาตัวแทนคณะในการเข้าร่วมกิจรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556  ณ สนามกี่ฬา โรงเรียนโยธินบูรณะ

DSC_0235 DSC_0187 DSC_0182 DSC_0175 DSC_0167 DSC_0159 DSC_0158 DSC_0156 DSC_0131 DSC_0678 IMG_8332 IMG_8328 IMG_8308 IMG_8307 IMG_8301 IMG_8264 IMG_2628 IMG_2617 IMG_2614 IMG_2612 IMG_2610 DSCN0298 DSCN0296 DSCN0286 DSCN0281 DSCN0276 DSCN0274 DSCN0265 DSCN0245 DSCN0236 DSCN0230 DSCN0216 DSCN0191 DSCN0196 DSCN0200 DSCN0208 DSCN0187 DSCN0181 DSCN0163 DSCN0144 DSCN0139 DSCN0137 DSCN0127 DSCN0121 DSCN0114 DSCN0100 DSCN0086 DSCN0082 DSCN0078 DSCN0072 DSCN0055 DSCN0054 DSCN0053 DSCN0052 DSCN0034 DSCN0031 DSCN0028 1017723_427990053984152_745801241_n 521663_427706574012500_1013585830_n 66746_427706967345794_1031895387_n 59894_427707117345779_460404938_n 22 4 5 3 2 1