ข่าวประกาศ

รับทุนการศึกษา วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ประจำปี ๒๕๕๖

 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  รับทุนการศึกษา วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๓๐ ทุน โดยมีพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ และคุณวรวิวิทย์  วีรบวรพงศ์ ประธานบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน) เป็นประธานมอบทุนการศึกษาเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหารDSC_0126 DSC_0125 DSC_0124 DSC_0091 DSC_0082 DSC_0075 DSC_0074 DSC_0073 DSC_0071 DSC_0069 DSC_0067 DSC_0066 DSC_0063 DSC_0060 DSC_0030 DSC_0023 DSC_0021 DSC_0016 DSC_0013 DSC_0010