กิจกรรม

พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 และงานแสดงความยินดีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอน ลำดับพิธีการให้มีความสมบูรณ์เรียบร้อย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษารุ่นน้องร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

1 2 3 4 5 6 7 8 DSC_0751 DSC_0805 DSC_0959 DSC_0980 DSC_0992 DSC_1040 DSC_1085 DSC_6993 DSC_7005 DSC_7009 DSC_7028 DSC_7031 DSC_7034 DSC_7076 DSC_7049 DSC_7038 DSC_7076_resize DSC_7079 DSC_7089 DSC_7106 DSC_7117 DSC_7138 DSC_7240 DSC_7250 DSC_7265 DSC_7277 DSC_7280 (2) DSC_7280 DSC_7303 DSC_7313 DSC_7466 DSC_7388 DSC_7363 DSC_7343