กิจกรรม

พิธีบวงสรวง สวดถอนเข้าพื้นที่

ผู้บริหารคณาาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวง สวดถอนเข้าพื้นที่ สร้างอาคารปฏิบัติการ คณะเทคโนโนยีคตหกรรมศาสตร์  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน  2556

IMG_4189 IMG_4186 IMG_4175 IMG_4162 IMG_4145 IMG_4114 IMG_4115 IMG_4119 IMG_4123 IMG_4139 IMG_4102