กิจกรรม

ยืนยิ้มหน้า ม. ครั้งที่ 5 (Part Around the World)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการวันกิจกรรมนักศึกษาภายใต้ชื่อ งาน “ยืนยิ้มหน้า ม. ครั้งที่ 5 (Part Around the World )” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ในการเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงานตามความสามารถและให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีของนักศึกษาในการทำกิจกรรมร่วมกัน ภายในโครงการประกอบด้วยกิจกรรม การจำหน่ายสินค้าผลงานนักศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์ การประกวด ขับร้องเพลงลูกทุ่ง เพลงไทยสากล เพลงสากล และการประกวด miss international queen เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร มทร.พระนคร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

DSC_1016 DSC_1002 DSC_0957 DSC_0951 DSC_0944 DSC_0943 DSC_0934 DSC_0916 DSC_0903 DSC_0902 DSC_0897 DSC_0895 DSC_0892 DSC_0888 DSC_0876 DSC_0875 DSC_0870 DSC_0868 DSC_0865 DSC_0864 DSC_0862 DSC_0859 DSC_0848 DSC_0843 DSC_0838 DSC_0837 DSC_0830 DSC_0824 DSC_0815 DSC_0813 DSC_0811 DSC_0807 DSC_0803 DSC_0794 DSC_0791 DSC_0787 DSC_0782 DSC_0774 DSC_0756 DSC_0746 DSC_0719 DSC_0712 DSC_0700 DSC_0696 DSC_0693 DSC_0688 DSC_0685 DSC_0679 DSC_0677 DSC_0676 DSC_0672 DSC_0664 DSC_0659