กิจกรรม

Fashion V Together the Student Fashion Showcase” ครั้งที่ 3

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่นและสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการออกแบบแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา “Fashion  V  Together the Student Fashion Showcase” ครั้งที่ 3  จัดแสดงผลงานออกแบบแฟชั่นของนักศึกษา ของ 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ในการนี้นักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำเสนอ 2 คอลเลกชั่น ได้แก่ 1. ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่นได้แก่คอลเลกชั่น “The secret in the Garden” จากเรื่องราวของดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิที่กำลังเบ่งบานอย่างงดงามมีสีสันต่างๆ นาๆ ทั้งสดใสทั้งหวานทั้งสง่างามแตกต่างกันออกไปโดยใช้รูปทรงเสื้อผ้าใรรูปแบบต่างๆเพื่อสื่อถึงอารมณ์ต่างๆ  2. ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้แก่คอลเลกชั่นGraffiti Voyage of Art” ใช้สีสันที่มีจังหวะหนักเบา หรือความขัดแย้งในตัวผลงานกับแต่ละสถานที่ จึงได้ทำลวดลายบนบนผ้าแล้วนำตัดต่อวางรูปใหม่ลงบนชุดทั้งการทำป๊อปอัฟให้ ดูมิติ งานปักเพิ่มรายละเอียดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี