กิจกรรม

พิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบารมี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ให้ดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารรับรอง จำนวน 200 ที่ อาหารพระพิธี พร้อมจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบารมี เพื่อถวายแด่พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ในวันที่ 5 เมษายน 2557 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร  

DSC_0018 DSC_0492 DSC_0490 DSC_0488 DSC_0470 DSC_0468 DSC_0051 DSC_0039 DSC_0026