กิจกรรม

งาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2557 “

คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร นำผลงานวิจัย เผยแพร่ใน งาน“วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2557”ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2557

ณ ศูนย์การประชุมอิมเเพ็ค ฟอร์รั่ม เมืองทองธานี