กิจกรรม

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ รับทุนวัดเทวราช 57

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับทุนการศึกษา วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ประจำปี 2557 จำนวน 30 ทุน โดยมีพระเทพคุณาภรณ์      เจ้าอาวาส วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ และคุณวรวิวิทย์ วีรบวรพงศ์ ประธานบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานมอบทุนการศึกษาเมื่อวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร