กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

บันทึกเทปช่อง 3 Family

อาจารย์สุกัญญา จันทกุล หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาธิตการทำกระทงจาก พืชผักธรรมชาติ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ช่อง 3 Family) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร กำหนดออกอากาศ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 17.00 น.