กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

บันทึกเทปรายการ “สูตรxสวย”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สาธิตการทำกระทงจากหัวปลี และ พืชผักต่างๆ โดยอาจารย์ปิยะธิดา สีะหวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ในรายการ”สูตรxสวย” ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ช่อง9 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ สตูดิโอ บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) ซึ่งจะมีกำหนดออกอากาศ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557