กิจกรรม

งานคืนสู่เหย้า … มนต์รักโชติเวช”58

สมาคมศิษย์เก่าโชติเวชและคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมใจจัดงาน“งานคืนสู่เหย้า … มนต์รักโชติเวช” โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การมอบโล่เกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ การแสดงลีลาศ การแสดงของศิษย์ปัจจุบัน และการประกวดขวัญใจโชติเวช เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ารุ่นพี่ รุ่นน้องและศิษย์ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

         ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธี
DSC_0001 DSC_0002 DSC_0003 DSC_0004 DSC_0552 DSC_0629 DSC_0630 DSC_0636 DSC_0669 DSC_0677 DSC_0699 DSC_0702 DSC_0705 DSC_0709 DSC_0712 DSC_0713 DSC_0716 DSC_0719 DSC_0722 DSC_0724 DSC_0733 DSC_0734 DSC_0735 DSC_0736 DSC_0738 DSC_0770 DSC_0784 DSC_0786 DSC_0797 DSC_0817 DSC_0818 DSC_0824 DSC_0835 DSC_0843 DSC_0861 DSC_0867 DSC_0877 DSC_0902 DSC_0905 DSC_0906 DSC_0909 DSC_0910 DSC_0920 DSC_0928 DSC_0930 DSC_0935 DSC_0938 DSC_0939 DSC_0941