กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

บันทึกเทปรายการมหาวิทยาลัยท้าฝัน 58

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร บันทึกเทปรายการมหาวิทยาลัยท้าฝัน ออกอากาศทางสถานีกองทัพบกช่อง 5 เรื่องการตกแต่งอาหาร (Food Stylist) โดยอาจารย์เจตนิพัทธ์ บุญยสวัสดิ์ และว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ ภู่เสม อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์ วันที่ 29 มกราคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

DSC_0157 DSC_0301 DSC_0294 DSC_0270 DSC_0269 DSC_0268 DSC_0262 DSC_0259 DSC_0258 DSC_0230 DSC_0221 DSC_0218 DSC_0216 DSC_0215 DSC_0211 DSC_0203 DSC_0190 DSC_0184 DSC_0178 DSC_0169 DSC_0166