ข่าวประกาศ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2558 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป มัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558   –  6 มีนาคม 2558 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร 02-665-3777 ต่อ 5220

>>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม