ข่าวประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ 1/2558

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ครั้งที่ 1/2558  จำนวน 1 อัตรา

>>คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม