กิจกรรม

ศึกษาดูงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ อาจารย์ประจำวิชา การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม นำ อาจารย์และจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม1และกลุ่ม 2 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ประมาณ 60 คน เข้าศึกษาดูงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาชลบุรี ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่มีประสบการณ์เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิตอาหารบริการสายการบิน และธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน และเบเกอรี่อบสด มาตรฐานสากลและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558