กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

รางวัลครุฑทองคำ ปี 58

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส พีรพัชระ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และนายกฤษฏา บุญชู ลูกจ้างประจำ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในโอกาสเข้ารับรางวัล “ครุฑทองคำ” ข้าราชการดีเด่น เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

DSCN4684 DSCN4685 DSCN4681 DSCN4688