กิจกรรม

กิจกรรมรดน้ำขอพร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ 2558 วันที่ 10 เมษายน 2558 ณ บริเวณรูปคุณตาต่วน สำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา