ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558  ตำแหน่ง วิชาการ (อาจารย์) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1  อัตรา

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม