ข่าวประกาศ

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (วิชาการ) ครั้งที่ 3/2558

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2558 ตำแหน่ง อาจารย์ (วิชาการ)   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม