ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 3/2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2558  ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 1  อัตรา และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1  อัตรา

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม