กิจกรรม

คหกรรมฯ จัดเตรียมตกแต่งสถานที่ต้อนรับนักกีฬาซีเกมส์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้รับเชิญจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ในงานต้อนรับคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬา และเจ้าหน้าที่ที่ร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่28 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล