กิจกรรม

จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ต้อนรับนายกรัฐมนตรีเวียดนาม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการจัดดอกไม้ที่เน้นรูปแบบการใช้กล้วยไม้ไทย จัดตกแต่งสถานที่ภายบริเวณในตึกไทย คู่ฟ้าและตึกสันติไมตรี เพื่อต้อนรับนายเหวียน เติ๊น สุง (H.E. Mr. Nguyen Tan Dung) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยาในการเดินทางเยือนประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ ทำเนียบรัฐบาล