กิจกรรม

ประชุมการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เพื่อกำหนด ข้อสอบและ หลักเกณฑ์การให้คะแนน สำหรับ การแข่งขันในสาขาตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษและเสื้อผ้าสตรี ของปีนี้ ที่จะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 28-30 กค.2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี