กิจกรรม

โครงการบูรณาการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน วันที่2

วันที่2 ของการอบรมโครงการบูรณาการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้านคหกรรมศาสตร์ ของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์จังหวัดนนทบุรี โดยงานบริการวิชาการแก่สังคม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพในหลักสูตรการทำกล่องจากผ้า เบอร์เกอร์และซอสพริก ถาดอเนกประสงค์จากผืนผ้า และ ฟรุ้ตเค้กเปลือกแตงโม 20 กรกฎาคม 2558 ณ กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี