กิจกรรม

โครงการบูรณาการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน วันที่1

งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการบูรณาการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้านคหกรรมศาสตร์ ของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์จังหวัดนนทบุรี เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพในหลักสูตรการทำเยลลี่เปลือกแตงโม ไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมว่านหางจระเข้ ดอกไม้จากเส้นใยธรรมชาติ 20 กรกฎาคม 2558 ณ กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี