กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดี นางสาว ธนานิษฐ์ วัฒนะชัยอัมพร นักศึกษาชั้นปีที่๔ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล เยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี๒๕๕๘ จัดโดยสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี