ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2558 ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2558  ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 1  อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1  อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม