กิจกรรม

รับทุนวัดเทวราชกุญชร ปีการศึกษา 2558

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับทุนการศึกษา วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ประจำปี 2558 จำนวน 30 ทุน โดยมีพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ และคุณพงศ์เดชน์ ประจวบกุลวัฒน์ คุณธันยนันท์ ก่อพงษ์เตชานนท์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร