กิจกรรม

โชติเวช ศุกร์กุศล ร่วมตักบาตร สร้างบุญ น้อมนำ พระพุทธศาสนา

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งใน กิจกรรม”โชติเวช ศุกร์กุศล ร่วมตักบาตร สร้างบุญ น้อมนำ พระพุทธศาสนา” ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีพระสงฆ์จากวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร จำนวน 9 รูป วันที่ 18 กันยายน 2558 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
ทั้งนี้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมแต่งกายด้วยการนุ่งซิ่นแต่งไทยในการทำบุญตักบาตร อีกด้วย1 2 3 4 5.1 5 6.1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DSC_0215 DSC_0220 DSC_0227 DSC_0228 DSC_0229 DSC_0230 DSC_0231 DSC_0235 DSC_0236 DSC_0275 DSC_0314 DSC_0316 DSC_0323 DSC_0342 DSC_0344