กิจกรรม

คหกรรมฯถ่ายทอดเทคโนโลยี SMEs

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย งานคลินิกเทคโนโลยี ศูนย์โชติเวช ได้รับเชิญจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและต่อยอดการสร้างอาชีพ ในงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs” โดยมี อาจารย์สุพรรณิการ์ โกสุม และ อาจารย์นันทวัน ชมโฉม อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นวิทยากรถ่ายทอด “การผลิตโดนัทผักสุขภาพ” วันที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและต่อยอดการสร้างอาชีพขึ้นอีก 2วัน ดังนี้

– วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 การผลิตเต้าฮวยนมสด/เต้าฮวยผลไม้ เวลา 13.00 – 16.00 น.
– วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 การตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษเดคูพาจเพื่อมูลค่า เวลา 13.00 – 16.00