กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

ชนะเลิศการแกะสลัก ระดับประเทศไทย

คหกรรม..ชนะเลิศการแกะสลัก ระดับประเทศไทย ถ้วยรางวัลพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

อ.ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ร่วมด้วยศิษย์เก่าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ชนะเลิศการประกวดการแกะสลักผักผลไม้ผสานงานใบตองระดับประเทศ ถ้วยรางวัลประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จัดโดยสมาคมผลิตภัณฑ์ชุมชนไทย ในงาน Siam Festival 2015 เมื่อ 26 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์