ข่าวประกาศ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 7/2558 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 7/2558  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา  คุณวุฒิ ปริญญาตรี

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 – 19 ตุลาคม 2558 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร 02-665-3777 ต่อ 5220

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม