กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

เดินแฟชั่นโชว์ในงานแสดงดอกไม้ประจำปี ครั้งที่ 29

คหกรรมศาสตร์..เดินแฟชั่นโชว์ในงานแสดงดอกไม้ประจำปี ครั้งที่ 29 ร่วมกับสภาดอกไม้โลก (World Flower Council Asia – Pacific 2015)

นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกายและสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เดินแฟชั่นโชว์งานดอกไม้จากนักจัดดอกไม้สมาชิกสภาดอกไม้โลก ในงานแสดงดอกไม้ประจำปี ครั้งที่29 “ตำนานแห่งไทย จารึกไว้ชั่วนิรันดร์” Mythical Thailand and Beyond ในการนี้สภาดอกไม้โลกได้มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนความร่วมมือจัดงาน เมื่อ18 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพ