กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

โชว์จัดดอกไม้ งานแสดงดอกไม้ประจำปี ครั้งที่ 29

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ และอาจารย์อนุสรณ์ ใจทน อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ตัวแทนนักจัดดอกไม้จากประเทศไทย โชว์การจัดดอกไม้รูปแบบไทยร่วมสมัย ให้กับสมาชิกสภาดอกไม้โลกรับชม ในงานแสดงดอกไม้ประจำปี ครั้งที่29 “ตำนานแห่งไทย จารึกไว้ชั่วนิรันดร์” Mythical Thailand and Beyond จัดโดยสภาดอกไม้โลก เมื่อ18 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพ