กิจกรรม

ต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

มทร.พระนคร สาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทยและร่วมจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่
ต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำผลงานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในการจัดแสดงและสาธิตงานฝีมือไทยการแกะสลักผักผลไม้ งานมาลัยดอกไม้สดและขนมไทยมงคลเพื่อต้อนรับนายไมตรีปาละ สิริเสนา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับในฐานะแขกของรัฐบาล เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2558 ณ ทำเนียบรัฐบาล
ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเกียรติจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในการสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทยและการจัดดอกไม้ตกแต่งตึกไทยคู่ฟ้าและตึกสันติไมตรีเพื่อการต้อนรับดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและสาขาอาหารและโภชนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน

สีลังกา_9496 สีลังกา_9446 สีลังกา_7243 สีลังกา_6280 สีลังกา_5337 สีลังกา_5167 S__7495703 DSC_0244 DSC_0243 DSC_0240 DSC_0239 DSC_0237 DSC_0233 DSC_0201 DSC_0193 DSC_0173 DSC_0158 DSC_0141 DSC_0125 8 7 6 5 4 3 2 1

25581101_236 25581101_4908 25581101_6505 DSC_0522 DSC_0524 DSC_0541 DSC_0560 DSC_0574 DSC_0633 DSC_0634