กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ประเทศเวียดนาม

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ประเทศเวียดนาม
นางสาวกนกพร นิลพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท โอเรียนตอล การ์เม้นท์ จำกัด สาขาประเทศเวียดนาม ฝึกปฏิบัติงานตำแหน่ง Merchandiser (การจัดการการผลิตสินค้าเสื้อผ้า) ซึ่งเป็นบริษัทดังกล่าวเป็นที่ผลิตและส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น ผู้ดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษาและอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ณ บริษัทโอเรียนตอลการ์เม้นท์ จำกัด ประเทศเวียดนาม